PHP Manual
/
Basic knowledge

Print

22. 08. 2019

Obsah článku

`print` - String output

Description

print 'Hello World!';

print(), is not really a real function (it's a language construct), so you don't need to use parentheses.

Parameters

  • arg

Output parameter

Return values

Always returns the number 1.

Note

Note: Because this is a language construct (not a function), it cannot be loaded into a variable.

Example

print "hello world";
print "print can output multiple lines of text.But watch out for the HTML tag
because it will not print. That's what the <a href="/nl2br">Nl2br</a> function is for.";
// Example of a connection to a variable
$a = 'php';
print 'I like ' . $a; // I like php

print is exactly the same function as echo. If you're looking for more information, check out this article on the echo function.

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
2.
Status:
All systems normal.
2024