PHP Manual
/
Design patterns

SOLID principles

17. 01. 2022

Solid principles are a way, a set of recommendations and principles, to build robust software. SOLID principles work for object-oriented design (OOP). Their author is Robert C. Martin and date from around 2000.

A quick overview

Character Principle Name Explanation
S Single responsibility principle Each class has just one responsibility.
O Open/Closed principle The functionality of a class can be extended without modifying it.
L Liskov substitution principle Classes must be fully substitutable by their descendants.
I Interface segregation principle Use small and narrowly focused interfaces.
D Dependency inversion principle Depend on abstractions, not on implementations.

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
3.
Status:
All systems normal.
2024