PHP Manual

PHP function imagescale()

16. 02. 2020

Obsah článku

Availability in versions: `PHP 5.5.0`

Rescales (resizes) the image to the given width and height.

Parameters

Parameter Data type Default value Note
$image resource not The source of the image (data type resource) that you get by one of the functions to create or load an image, such as imagecreatetruecolor().
$new_width int not New width.
$new_height int -1 New height.
$mode int IMG_BILINEAR_FIXED

Return values

resource or false.

The function returns the modified image as a resource data type. If an error occurs, it returns false.

Other resources

[Official imagescale function documentation](- imagescale() function)

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

2.
Status:
All systems normal.
2024