PHP Manual

PHP function strstr()

11. 09. 2019

Obsah článku

Availability in `PHP 4.0`

Find first occurrence of a string

Parameters

Parameter Data type Default value Note
$haystack string not String being processed.
$needle mixed not If needle is not a string, it is converted to an integer and applied as the ordinal value of a character.
$before_needle bool null If true, strstr returns the part of the haystack before the first occurrence of the needle.

Return values

string

the portion of string, or false if needle is not found.

Other resources

Official strstr documentation

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

2.
Status:
All systems normal.
2024