PHP Manual

PHP function parse_ini_string()

11. 09. 2019

Obsah článku

Version availability: `PHP 5.3.0`

Parse a configuration string

Parameters

Parameter Data type Default value Note
$ini string not The contents of the ini file being parsed.
$process_sections bool null, By setting the process_sections parameter to true, you get a multidimensional array, with the section names and settings included. The default for process_sections is false
$scanner_mode int null Can either be INI_SCANNER_NORMAL (default) or INI_SCANNER_RAW. If INI_SCANNER_RAW is supplied, then option values will not be parsed.

Return values

array

|bool The settings are returned as an associative array on success, and false on failure.

Additional resources

Official documentation of the parse-ini-string function

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

2.
Status:
All systems normal.
2024