PHP Manual

PHP function strripos()

11. 09. 2019

Obsah článku

Availability in `PHP 5.0`

Find position of last occurrence of a case-insensitive string in a string

Parameters

Parameter Data type Default value Note
$haystack string not The string to search in
$needle string not Note that the needle may be a string of one or more characters.
$offset int null The offset parameter may be specified to begin searching an arbitrary number of characters into the string.

Return values

int

the numerical position of the last occurrence of needle. Also note that string positions start at 0, and not 1.

If needle is not found, false is returned.

Other resources

Official strripos documentation

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

2.
Status:
All systems normal.
2024