PHP Manual

PHP function sys_getloadavg()

11. 09. 2019

Obsah článku

Version availability: `PHP 5.1.3`

Gets the average system load. Same values as you know from the htop tool in Linux.

Example:

$load = sys_getloadavg();
if ($load[0] > 0.80) { // is the load greater than 80%?
header('HTTP/1.1 503 Too busy, try again later');
die('Server is overloaded, try again later.');
}

Parameters

The function has no input parameters.

Return values

array

Array with three samples (last 1 minute, 5 minutes and 15 minutes).

Other resources

Official sys-getloadavg documentation

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
59.

V jiných jazycích

Status:
All systems normal.
2024