PHP Manual

PHP function ini_set()

11. 09. 2019

Obsah článku

Availability in `PHP 4.0`

Sets the value of a configuration option

Parameters

Parameter Data type Default value Note
$varname string not
$newvalue string not The new value for the option.

Return values

string

|bool the old value on success, false on failure.

Other resources

Official ini-set documentation

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

2.
Status:
All systems normal.
2024