PHP Manual

PHP function round()

11. 09. 2019

Obsah článku

Availability in `PHP 4.0`

Returns the rounded value of val to specified precision (number of digits after the decimal point). precision can also be negative or zero (default). Note: PHP doesn't handle strings like "12,300.2" correctly by default. See converting from strings.

Parameters

Parameter Data type Default value Note
$val float not The value to round
$precision int 0, The optional number of decimal digits to round to.
$mode int PHP_ROUND_HALF_UP One of PHP_ROUND_HALF_UP, PHP_ROUND_HALF_DOWN, PHP_ROUND_HALF_EVEN, or PHP_ROUND_HALF_ODD.

Return values

float

The rounded value

Other resources

Official documentation of the round function

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

2.
Status:
All systems normal.
2024