PHP Manual

PHP function opendir()

11. 09. 2019

Obsah článku

Availability in `PHP 4.0`

Open directory handle

Parameters

Parameter Data type Default value Note
$path string not The directory path that is to be opened
$context resource null For a description of the context parameter, refer to the streams section of the manual.

Return values

resource

|bool a directory handle resource on success, or false on failure.

If path is not a valid directory or the directory can not be opened due to permission restrictions or filesystem errors, opendir returns false and generates a PHP error of level E_WARNING. You can suppress the error output of opendir by prepending '@' to the front of the function name.

Other resources

Official opendir documentation

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
10.

V jiných jazycích

Status:
All systems normal.
2024