PHP Manual

PHP function zend_logo_guid()

11. 09. 2019

Obsah článku

Availability in `PHP 4.0`

Warning:

This feature is deprecated and no longer available as of PHP 5.

This function returns an ID that can be used to display the Zend logo using the built-in image.

For example:

echo '<img src="' . $_SERVER['PHP_SELF']
. '?=' . zend_logo_guid() . '" alt="Zend Logo!">';

Alternatively, you can use the php_logo_guid() function.

Parameters

The function has no input parameters.

Return values

string

Returns the value PHPE9568F35-D428-11d2-A769-00AA001ACF42.

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

2.
Status:
All systems normal.
2024