PHP Manual

PHP function strspn()

11. 09. 2019

Obsah článku

Availability in `PHP 4.0`

Finds the length of the first segment of a string consisting

Parameters

Parameter Data type Default value Note
$subject string not The string to examine.
$mask string not The list of allowable characters to include in counted segments.
$start int null, The position in subject to start searching.
$length int null The length of the segment from subject to examine.

Return values

int

the length of the initial segment of str1 which consists entirely of characters in str2.

Other resources

Official strspn documentation

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

2.
Status:
All systems normal.
2024