PHP Manual

PHP function substr_count()

11. 09. 2019

Obsah článku

Availability in `PHP 4.0`

Count the number of occurrences of a substring

Parameters

Parameter Data type Default value Note
$haystack string not String to search
$needle string not Substring to be searched
$offset int null, Offset from which to start counting
$length int null Maximum length after the specified offset to search for a substring. Print a warning if the offset plus length is greater than the length of the haystack.

Return values

int

This function returns an integer.

Other resources

Official substr-count documentation

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

2.
Status:
All systems normal.
2024