PHP Manual

PHP function ltrim()

11. 09. 2019

Obsah článku

Availability in `PHP 4.0`

Strip whitespace (or other characters) from the beginning of a string

Parameters

Parameter Data type Default value Note
$str string not String being processed.
$charlist string " You can also specify the characters you want to strip, by means of the charlist parameter. Simply list all characters that you want to be stripped. With .. you can specify a range of characters.

Return values

string

This function returns a string with whitespace stripped from the beginning of str. Without the second parameter, ltrim will strip these characters: " " (ASCII 32 (0x20)), an ordinary space. "\t" (ASCII 9 (0x09)), a tab. "\n" (ASCII 10 (0x0A)), a new line (line feed). "\r" (ASCII 13 (0x0D)), a carriage return. "\0" (ASCII 0 (0x00)), the NUL-byte. "\x0B" (ASCII 11 (0x0B)), a vertical tab.

Other resources

Official ltrim documentation

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

2.
Status:
All systems normal.
2024