PHP Manual

PHP function checkdnsrr()

11. 09. 2019

Obsah článku

Availability in `PHP 4.0`

Check DNS records corresponding to a given Internet host name or IP address

Parameters

Parameter Data type Default value Note
$host string not host may either be the IP address in dotted-quad notation or the host name.
$type string null type may be any one of: A, MX, NS, SOA, PTR, CNAME, AAAA, A6, SRV, NAPTR, TXT or ANY.

Return values

bool

true if any records are found; returns false if no records were found or if an error occurred.

Other resources

Official checkdnsrr documentation

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

2.
Status:
All systems normal.
2024