PHP Manual

PHP function strnatcasecmp()

11. 09. 2019

Obsah článku

Availability in `PHP 4.0`

Case insensitive string comparisons using a "natural order" algorithm

Parameters

Parameter Data type Default value Note
$str1 string not The first string.
$str2 string not The second string.

Return values

int

Similar to other string comparison functions, this one returns < 0 if str1 is less than str2 > 0 if str1 is greater than str2, and 0 if they are equal.

Other resources

Official strnatcasecmp documentation

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

2.
Status:
All systems normal.
2024