PHP Manual

PHP function syslog()

11. 09. 2019

Obsah článku

Availability in `PHP 4.0`

Creating a system log message

Parameters

Parameter Data type Default value Note
$priority int not Priority is a combination of device and level. See table below for more info.
$message string not The message to be sent, except that the two %m characters will be replaced by the error message string (strerror) corresponding to the current errno value.

Possible values for the priority argument

Syslog priorities (in descending order):

Constant Description
LOG_EMERG system unusable
LOG_ALERT immediate action is required
LOG_CRIT critical conditions
LOG_ERR error conditions
LOG_WARNING
LOG_NOTICE normal but significant conditions
LOG_INFO information message
LOG_DEBUG debug level message

Return values

bool

Returns true on success, otherwise false on failure.

Other resources

Official syslog documentation

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

2.
Status:
All systems normal.
2024