PHP Manual

PHP function tan() - Tangent

11. 09. 2019

Obsah článku

Availability in `PHP 4.0`

Parameters

Parameter Data type Default value Note
$arg float not Argument for processing in radians

Return values

float

The tangent to arg

Other resources

Official documentation of the tan function

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

2.
Status:
All systems normal.
2024