PHP Manual

PHP function strrchr()

11. 09. 2019

Obsah článku

Availability in `PHP 4.0`

Find the last occurrence of a character in a string

Parameters

Parameter Data type Default value Note
$haystack string not The string to search in
$needle mixed not If needle contains more than one character, only the first is used. This behavior is different from that of {@see strstr()}.

Return values

string

This function returns the portion of string, or FALSE if needle is not found.

Other resources

Official strrchr documentation

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

2.
Status:
All systems normal.
2024