PHP Manual

PHP function stream_socket_recvfrom()

11. 09. 2019

Obsah článku

Availability in `PHP 5.0`

Receives data from a socket, connected or not

Parameters

Parameter Data type Default value Note
$socket resource not The remote socket.
$length int not The number of bytes to receive from the socket.
$flags int null, The value of flags can be any combination of the following: Possible values for flags
STREAM_OOB Process OOB (out-of-band) data.
STREAM_PEEK Retrieve data from the socket, but do not consume the buffer. Subsequent calls to fread or stream_socket_recvfrom will see the same data.
$address string null If address is provided it will be populated with the address of the remote socket.

Return values

string

the read data, as a string

Other resources

Official documentation for stream-socket-recvfrom

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
48.

V jiných jazycích

Status:
All systems normal.
2024