PHP Manual

PHP function pow()

11. 09. 2019

Obsah článku

Availability in `PHP 4.0`

Exponential expression

Parameters

Parameter Data type Default value Note
$base number not The base to use
$exp number not The exponent

Return values

number

base raised to the power of exp. If the result can be represented as integer it will be returned as type integer, else it will be returned as type float. If the power cannot be computed false will be returned instead.

Other resources

Official pow documentation

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

2.
Status:
All systems normal.
2024