PHP Manual

PHP function str_repeat()

11. 09. 2019

Obsah článku

Availability in `PHP 4.0`

Repeats string.

Parameters

Parameter Data type Default value Note
$input string not String to be repeated
$multiplier int not How many times to repeat

Return values

string

The final repeated string.

echo 'A' . str_repeat('a', 5) . 'hi'; // Aaaaaahoy

Other resources

[Official str-repeat documentation](Official str-repeat documentation)

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

2.
Status:
All systems normal.
2024