PHP Manual

PHP function dl()

11. 09. 2019

Obsah článku

Availability in `PHP 4.0`

Parameters

Parameter Data type Default value Note
$library string not This parameter is only the filename of the extension to load which also depends on your platform. For example, the sockets extension (if compiled as a shared module, not the default!) would be called sockets.so on Unix platforms whereas it is called php_sockets.dll on the Windows platform.

Return values

bool

TRUE on success or FALSE on failure. If the functionality of loading modules is not available or has been disabled (either by setting enable_dl off or by enabling safe mode in php.ini) an E_ERROR is emitted and execution is stopped. If dl fails because the specified library couldn't be loaded, in addition to FALSE an E_WARNING message is emitted.

Other resources

Official dl documentation

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

2.
Status:
All systems normal.
2024