PHP Manual

PHP function substr()

11. 09. 2019

Obsah článku

Availability in `PHP 4.0`

Return part of a string

Parameters

Parameter Data type Default value Note
$string string not String being processed.
$start int not If start is non-negative, the returned string will start at the start'th position in string, counting from zero. For example, in the string 'abcdef', the character at position 0 is 'a', the character at position 2 is 'c', and so on.
$length int null If length is given and is positive, the string returned will contain at most length characters starting from start (depending on the length of string).

Return values

string

|bool the extracted part of string or false on failure.

Other resources

Official substr documentation

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

2.
Status:
All systems normal.
2024