PHP Manual

PHP function stream_socket_client()

11. 09. 2019

Obsah článku

Availability in `PHP 5.0`

Open Internet or Unix domain socket connection

Parameters

Parameter Data type Default value Note
$remote_socket string not Address to the socket to connect to.
$errno int null, Will be set to the system level error number if connection fails.
$errstr string null, Will be set to the system level error message if the connection fails.
$timeout float null, Number of seconds until the connect() system call should timeout. This parameter only applies when not making asynchronous connection attempts.

To set a timeout for reading/writing data over the socket, use the stream_set_timeout, as the timeout only applies while making connecting the socket.

$flags int null, Bitmask field which may be set to any combination of connection flags. Currently the select of connection flags is limited to STREAM_CLIENT_CONNECT (default), STREAM_CLIENT_ASYNC_CONNECT and STREAM_CLIENT_PERSISTENT.
$context resource null A valid context resource created with stream_context_create.

Return values

resource

|bool On success a stream resource is returned which may be used together with the other file functions (such as fgets, fgetss, fwrite, fclose, and feof), false on failure.

Other resources

Official stream-socket-client documentation

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

2.
Status:
All systems normal.
2024