PHP Manual

PHP function trim()

11. 09. 2019

Obsah článku

Availability in `PHP 4.0`

Deletes whitespace (or other characters) from the beginning and end of a string.

Alternatively, use ltrim() (deletes from the left), or rtrim() (deletes from the right).

Parameters

Parameter Data type Default value Note
$str string not String to be truncated.
$charlist string " Optionally, trimmed characters can also be specified using the $charlist parameter. Simply specify all the characters you want to get rid of. Use the .. construct to specify a range of characters.

Return values

string

Modified string

echo trim(' Hi, how are you? '); // "Hi, how are you?"

Other resources

Official documentation of the trim function

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

2.
Status:
All systems normal.
2024