PHP Manual

PHP function stristr()

11. 09. 2019

Obsah článku

Availability in `PHP 4.0`

Case-insensitive str

Parameters

Parameter Data type Default value Note
$haystack string not The string to search in
$needle mixed not
$before_needle bool null If true, stristr returns the part of the haystack before the first occurrence of the needle.

Return values

string

the matched substring. If needle is not found, returns false.

Additional resources

Official stristr documentation

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
19.

V jiných jazycích

Status:
All systems normal.
2024