PHP Manual

PHP function highlight_file()

11. 09. 2019

Obsah článku

Availability in `PHP 4.0`

Syntax highlighting of a file

Parameters

Parameter Data type Default value Note
$filename string not Path to the PHP file to be highlighted.
$return bool null Set this parameter to true to make this function return the highlighted code.

Return values

string

|bool If return is set to true, returns the highlighted code as a string instead of printing it out. Otherwise, it will return true on success, false on failure.

Other resources

Official highlight-file documentation

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

2.
Status:
All systems normal.
2024