PHP Manual

PHP function ob_get_status()

11. 09. 2019

Obsah článku

Availability in versions: `PHP 4.2.0`

Get status of output buffers

Parameters

Parameter Data type Default value Note
$full_status bool null true to return all active output buffer levels. If false or not set, only the top level output buffer is returned.

Return values

array

If called without the full_status parameter or with full_status = false a simple array with the following elements is returned: 2 [type] => 0 [status] => 0 [name] => URL-Rewriter [del] => 1 ) ]]> Simple ob_get_status results KeyValue levelOutput nesting level typePHP_OUTPUT_HANDLER_INTERNAL (0) or PHP_OUTPUT_HANDLER_USER (1) statusOne of PHP_OUTPUT_HANDLER_START (0), PHP_OUTPUT_HANDLER_CONT (1) or PHP_OUTPUT_HANDLER_END (2) nameName of active output handler or ' default output handler' if none is set delErase-flag as set by ob_start

If called with full_status = true an array with one element for each active output buffer level is returned. The output level is used as key of the top level array and each array element itself is another array holding status information on one active output level. Array ( [chunk_size] => 0 [size] => 40960 [block_size] => 10240 [type] => 1 [status] => 0 [name] => default output handler [del] => 1 ) [1] => Array ( [chunk_size] => 0 [size] => 40960 [block_size] => 10240 [type] => 0 [buffer_size] => 0 [status] => 0 [name] => URL-Rewriter [del] => 1 ) ) ]]>

The full output contains these additional elements: Full ob_get_status results KeyValue chunk_sizeChunk size as set by ob_start size... blocksize...

Additional resources

Official ob-get-status documentation

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

2.
Status:
All systems normal.
2024